Priser

TIMESATS: Kr 640 pr time

KVELD, kl 17-23: 25% tillegg

LØRDAG & SØNDAG, kl 07-17: 25% tillegg

NATT, kl 23-07: 50 % tillegg

HELLIG- OG HØYTIDSDAGER: 100% tillegg

UTLEIE AV HELSEPERSONELL (legesekretær/ hjelpepleier/ sykepleier): Kr 640 pr time

Prisene gjelder enkeltoppdrag og enkelttimer.

Ved oppdrag av lengre varighet, faste avtaler eller reiser avtales priser i hvert enkelt tilfelle.

I noen tilfeller kommer mva på 25% i tillegg.