Det nye nettstedet her til Alternativ Assistanse AS ferdigstilles nå i disse dager.

Jeg håper nettstedet blir flittig besøkt og at det ellers kommer til nytte i driften og utviklingen av det nye firmaet.

Takk for oppdraget!

Mvh Margrethe, MAG DESIGN